Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Tâm  - TP.Thanh Hóa

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2024

Đăng lúc: 08:21:50 18/03/2024 (GMT+7)
100%

UBND phường Quảng Tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố năm 2024

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung; tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước (QLNN) về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định mới của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của ngành Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289