Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Tâm  - TP.Thanh Hóa

Tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Đăng lúc: 08:39:41 18/03/2024 (GMT+7)
100%

Việc sử dụng ứng dụng VNeID giúp người dân thuận lợi trong việc đăng ký, sử dụng theo nhu cầu, mong muốn của cá nhân khi thực hiện các dịch vụ hành chính công điện tử, thay thế cho các loại giấy tờ truyền thống mà còn góp phần qua trọng trong việc thực hiện chủ trương chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn 2030

 UBND phường Quảng Tâm phối hợp triển khai rà soát và áp dụng các tiện ích, dịch vụ của ứng dụng VneID vào tối ưu hóa các thủ tục hành chính liên quan, đem lại lợi ích cho người dân.

Đề nghị các Tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân sử dụng các tiện ích của tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID; phát huy vài trò xung kích của đoàn viên, hội viên trong chuyển đổi số, xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác hướng dẫn nhân dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng dịch vụ tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289