Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Tâm  - TP.Thanh Hóa

Thông báo

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN - NẾP SỐNG MỚI TRONG THỜI ĐẠI SỐ CỦA NGƯỜI DÂN
RÀ SOÁT, CHUẨN HÓA DỮ LIỆU MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ.
Tuyên truyền Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ
TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
Cán bộ, công chức, Công an phường Tích cực tham gia nhập liệu hộ tịch trên CSDL dân cư
Công dân phường Quảng Tâm hăng hái tham gia khám tuyến nghĩa vụ Quân sự 2023
Nổ lực chuyển đổi số trên địa bàn phường Quảng Tâm
UBND phường Quảng Tâm. Thông báo số điện thoại và cán bộ trả lời phản ánh hướng dẫn hồ sơ thủ tục hành chính
Trung tâm học tập cộng đồng phường Quảng Tâm Khai giảng năm học 2023-2024
Phường Quảng Tâm: Tổ chức hội nghị biểu dương thành tích dạy và học năm học 2022-2023
Phường Quảng Tâm; Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường- Trật tự đô thị trên địa bàn phường
UBND phường triển khai kế hoạch nhập liệu hộ tịch cũ trên nên cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư
Phường Quảng Tâm tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 và lồng ghép diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
Kỳ họp HĐND phường Quảng Tâm: Tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2021-2026
Tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên mạng
Phường Quảng Tâm tổ chức lớp truyền thông chăm sóc sức khỏe
Phường Quảng Tâm Hướng dẫn nộp hộp sơ so trực tuyến liên thông khai sinh, khai tử
Chuyển đổi số không tria trả tiền mặt đối với các đối tượng bao trợ xã hội
Giải quyết phăn ánh kiến nghị của Công Dân Lê Văn huỳnh
UBND phường Quảng Tâm: Triển khai kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng Vneid để phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn phường
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289