Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Tâm  - TP.Thanh Hóa

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Lợi
  Ngày sinh: 02/09/1964
  Quê quán: Phường Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phú Quý, phường Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289